COV Deo Cantemus opgeheven

Tijdens een extra ledenvergadering op woensdag 22 november jl. is de beslissing gevallen om COV Deo Cantemus op te heffen. Medio oktober werd nog een zeer geslaagde uitvoering van de ‘Messiah’ gegeven. Dit was mogelijk vanwege een groot aantal projectzangers. Na dit concert bleek dat er te weinig leden overbleven. Vooral door het tekort aan mannenstemmen was een kwalitatief goede en evenwichtige koorklank niet meer mogelijk. Hiermee komt er na ruim 55 jaar een einde aan een koor waar velen in Hoogeveen en omstreken mooie herinneringen aan hebben. Dat geldt uiteraard voor de koorleden, maar ook voor de projectleden die de afgelopen jaren mee hebben gezongen, en zeker ook voor de bezoekers van de diverse uitvoeringen die COV Deo Cantemus heeft mogen geven.

De leden van het koor zijn dankbaar dat ze vele jaren, sommigen zelfs vanaf de oprichting, lid waren van Deo Cantemus. Er is altijd naar gestreefd om in de keuze van het repertoire, tijdens de wekelijkse repetities op woensdagavond en bij de uitvoeringen te zingen tot eer en lof van de Here God. De verschillende dirigenten, dhr. H. van Midwoud, Roelof Bosma, Tineke Wonderman – van Leeuwen, Jorrit Woudt en Arjan van Hees, hebben daar ieder op hun eigen wijze en samen met Karel van den Berg (ruim 16 jaar onze vaste muzikale begeleider) een inspirerende bijdrage aan geleverd.

We willen ook onze sponsoren en adverteerders bedanken die ons de afgelopen jaren hebben ondersteund. Juist vanwege hun steun was het voor ons mogelijk om mooie uitvoeringen en prachtige concerten te geven.
Van groot belang was uiteraard de repetitieruimte in de Ichthuskerk aan de Rozenstraat, waar wij altijd gebruik van konden maken, en de koffie en thee waar het kostersechtpaar Dunsbergen in de pauze van elke repetitieavond voor zorgde.
Tenslotte: alle dank aan God. We hebben mogen zingen tot zijn eer. Deo Cantemus.

We kijken dan ook met dankbaarheid terug op een mooie periode van muziek maken en samen zingen. Op gepaste en informele wijze zullen we dit tijdperk met elkaar afsluiten.